Kahe Chhed Mohe Song Lyrics

Maalati Gundhaa Kesh Kaare Ghungharaare
Maalati Gundhaa Kesh Kaare Ghungharaare
Mukh Daamini Si Damakat Chaal Matavaari
Chaal Matavaari Chaal Matavaari

Dhai Shaam Rokh Layi,Rokh Layi, Rokh Layi
Dhai Shaam Rokh Layi Aur Chak Makh Chumm
Layi,Makh Chumm Layi,Makh Chumm Layi
Sar Se Mori Chunar Gayi, Gayi,Gayi
Sar Se Mori Chunar Gayi Sarak Sarak Sarak, Sarak
Sarak Sarak,Sarak Sarak Sarak
Kaahe Chhed Chhed Mohe, Garba Lagaye
Kaahe Chhed Chhed Mohe, Garba Lagaye
Kaahe Chhed Chhed Mohe
Nand Ko Lal E Sau Teeth, Nand Ko Lal E Sau Teeth
Barbas Mori Laajjni Hi Laajjni Hi,Laajjni Hi
Barbas Mori Laajjni Hi
Binda Shaam Maunata Na Hi, Binda Shaam Maunata –
Na Hi
Kaa Se Kahu Main Aapne Jiya Ki .. Sunat Naa Hi Paayi
Kaahe Chhed Chhed Mohe.. Issh

Tadki Bari Matki Tadki Bari Matki Tadki Bari Matki Le
Jaahat Rahi Gagar Bich
Aahaat Sun, Aahaat Sun, Aahaat Sun Jiyara Gaye
Dharak Dharak Dharak,
Dharak Dharak Dharak,Dharak Dharak Dharak

Kaahe Chhed Chhed Chhed Mohe
Sar Pakardt Churiya Sab Karki Karki Karki Karki
Sar Pakardt Churiya Sab Karki, Karki, Karki
Aa Maayi.. Binda Shaam Maunata Na Hi,Binda Shaam
Maunata Na Hi
Kaa Se Kahu Main Aapne Jiya Ki Sulag Naa Hi Maayi
Kaahe Chhed,Kaahe Chhed,Kaahe Chhed Chhed Mohe.Hide Comments
Show Comments
Movie/Album : Devdas (Year - 2002)